REGLEMENT.

 

                      ALGEMENE REGELS.   

1.De kledij die gedragen, wordt is eigen aan de club en verplicht.

2. Er kan gekozen worden uit een zwarte kito broek met grijze shirt of MMA broek met grijze shirt.

3.Teen-en vingernagels dienen altijd kort geknipt te zijn om eventuele verwondingen te voorkomen.

4. Elke geïnteresseerde persoon mag 1 maal gratis meetrainen/ verzekering is daarbij inbegrepen.

5. Er wordt tijdens de trainingen een mondmasker gedragen alsook alle nodige maatregelen ivm COVID-19 te respecteren.

 

                               EXAMENS.

1. Elk lid mag deelnemen aan de examens wanneer hij/zij voldoende trainingen heeft.

2. Bij het slagen van het examen wordt een diploma met bijhorende gordel overhandigt.

3. Deelname aan het examen kost € 20, elke student die daar 60% behaalt ontvangt een diploma met bijhorende gordel.

4. De Dan examens worden 1 maal per jaar afgenomen door een gradencommissie, kostprijs bedraagt € 150.

 

                         WEDSTRIJDEN.

1. Deelname aan wedstrijden is geen plicht.

2.De kledij die gedragen word op wedstrijden is eigen aan de club dit houdt in dat indien men wedstrijden wenst te doen, men in het bezit moet zijn van een club t ‘shirt en club broek met bijpassende gordel.

3. Er zal NIET kunnen deelgenomen worden aan wedstrijden als men in meerdere club’s ingeschreven is en daar dan ook trainingen volgt.

 

          DISCIPLINE & SCHORSINGEN.

1. De vereniging heeft het recht om leden te weigeren op basis van een agressieve achtergrond of strafblad.

2. Het lid dient zich op gepaste wijze te gedragen in en buiten de club, elke vorm van agressiviteit is verboden en zal bestraft worden door verbanning uit de club, hiermee verliest men het recht op teruggave van het reeds betaalde lidgeld.

3. Alcoholgebruik voor een training is uit den boze, wanneer u onder invloed komt trainen heeft de Trainer het recht u de training te weigeren.

4. Druggebruik leidt automatisch tot uitsluiting.

5. Het NIET naleven van het huisreglement of de gedragscode kan leiden tot schorsing of uitsluiting binnen de club.

6. Gedragscode : zie https://www.vechtsportplatform.be/toolbox/sportclubs/voorbeeldgedragscode-rvsp

 

                         VERZEKERING.

1. De licenties dienen correct ingevuld te worden door een dokter, afgestempeld en  bezorgd te worden aan de trainer dit te samen met een recente pasfoto.

2. Licenties zijn pas geldig nadat het vergunningsnummer, de aansluiting datum en het document is afgestempeld met de officiële stempel  en het lidgeld is betaald.

3. Het document moet door het betreffende lid ondertekend worden.

4. De aangifte van ongevallen dient te gebeuren binnen de vijf kalenderdagen.

5. Dit alles kost jaarlijks € 45. Er zal een lidkaart overhandigt worden waarbij het lid zich kan inloggen via een QR code en zo een aantal aanpassingen zelf kan doen, wanneer de trainer de kaart vraagt en deze kleurt rood dan kan de Trainer de les weigeren aangezien het lid NIET in orde is.

 

                               LIDGELD.

1. Lidgeld dient maandelijks of jaarlijks betaald te worden aan de vereniging.

2. Lidgeld kan jaarlijks aangepast worden door de Raad van Bestuur en wordt dan op 1 januari in voege gebracht.

3. Lidgeld voor junioren van 6 tot en met 11 jaar bedraagt € 30/maand of € 300,00/ jaar. Bij aansluiting dient wel een bijkomend bedrag van € 45 betaald te worden voor lidmaatschap federatie VKBM²O. Dit bedrag bevat tevens ook de verzekering.

4. Het lidgeld voor senioren, vanaf 12 jaar bedraagt € 50/maand of  € 500/jaar. Bij aansluiting dient wel een bijkomend bedrag van € 45 betaald te worden voor lidmaatschap federatie VKBM²O. Dit bedrag bevat tevens ook de verzekering.

5. Het lidgeld dient bij begin van elke maand betaald te worden. Indien dit niet het geval is heeft de Trainer het recht u de toegang tot de training te weigeren.

6. Een 10 beurtenkaart kost € 120, met deze kaart kan men aan elke les deelnemen.

 

LET OP !!! U moet wel over een verzekering beschikken bij de federatie VKBM²O.